¿Quina documentació he de tindre al meu negoci?

Imagine que t’has fet aquesta pregunta alguna vegada. Si eres propietari d’un negoci, aquest post t’interesa. Vos fem un resum de la documentació que necessiteu tindre al local obligatòriament.

 1. LLICÈNCIA D’APERTURA.

La llicència municipal és obligatòria perquè en un local, es puga exercir una activitat comercial, industrial o de serveis. Consisteix en un document que acredita el compliment de les condicions d’habitabilitat i ús de l’activitat.

La llicència d’obertura o activitat es concedeix al propietari d’un negoci pel desenvolupament d’una activitat determinada. Aquesta, haurà de renovar-se cada vegada que canvie l’activitat desenvolupada en el local, que hi haja modificacions en el mateix.

Les úniques activitats exemptes són aquelles professionals, artesanals i artístiques que es realitzen en el domicili, sempre que no existisca venda o atenció directa al públic i no es cause molèsties als veïns.

 1. LLISTAT DE PREUS.

La normativa exigeix donar publicitat al llistat de preus.

Als bars, restaurants i cafeteries (i altres establiments turístics de restauració) s’haurà de donar publicitat al llistat de preus a un lloc visible per als clients.

Per a altres tipus d’activitat, com tendes de venta de productes, el preu haurà d’exhibir-se de tal manera que siga fàcil de detectar per al comprador. El preu ha d’estar perfectament visible.

 1. FULLS DE RECLAMACIONS.

Les fulles de reclamacions són impressions oficials de les Comunitats Autònomes i estandarditzats, que estan obligats a tenir a disposició per Llei, totes aquelles persones físiques o jurídiques que, al cas, actuen en el marc d’una activitat empresarial destinada a la comercialització de béns o serveis per als usuaris o consumidors finals.

A més, s’ha de donar publicitat a l’avís de l’existència d’aquestes fulles a la disposició dels clients a un lloc visible

 1. HORARI

Exhibir en un lloc visible l’horari d’obertura i tancament per al públic, i al cas de l’hosteleria, indicant l’horari del menjador i el de cuina, exceptuant-se en el cas dels salons de banquets.

 1. AFORAMENT DEL LOCAL.

També haurà de fixar-se de forma visible l’aforament del local.

 

 1. PREVENCIÓ I AVALUACIÓ DE RISCOS LABORALS.

Informe d’avaluació per una empresa de servei extern de prevenció de riscos laborals.

Aquesta empresa normalment també s’encarrega de les revisions mediques, si es contracta el servei de vigilància de salut. És obligatori realitzar-les, quan el treballador s’incorpora al seu lloc de treball (revisió mèdica inicial) i una vegada a l’any a tota la plantilla (revisió mèdica anual), llevat que, per escrit, el treballador no desitge realitzar-la.

 1. REGISTRE D’HORES DE TREBALLADORS A TEMPS PARCIAL

Si hi ha treballadors a temps parcial has de portar un registre d’hores d’entrada i eixida actualitzat i firmat pel treballador de forma diària. Si en algun moment va una inspecció de treball pot demanar que estiga totalment actualitzat.

Obligatòriament s’ha de tindre la pòlissa del segur del local i de responsabilitat civil si escau, junt al justificant del seu pagament.

Els segurs de responsabilitat civil són obligatoris per a la celebració d’espectacles públics i activitats recreatives.

D’acord amb la legalitat, tot lloc de treball té l’obligació de comptar amb una farmaciola de primers auxilis. Així ho disposa l’article 10 del Reial decret 486/1997, de 14 d’abril, que aprova el Reglament sobre disposicions mínimes de seguretat i salut dels llocs de treball:

Els llocs de treball disposaran del material i, si escau, dels locals necessaris per a la prestació de primers auxilis als treballadors accidentats.”

En funció de l’activitat de l’empresa i dels riscos de la mateixa, el contingut de la farmaciola serà un o un altre.

 • Prohibició de venda de productes alcohòlics i tabacs a menors de 18 anys.
 • Prohibició d’entrada a menors, si escau.
 • Revisions dels extintors, desinfecció…
 • Al·lergògens.
 • Protecció de dades.

Estes són unes recomanacions genèriques de la documentació que has de tindre, no obstant, no dubtes en preguntar-nos pel teu negoci en contret al 865676436 o a info@mcarbonell.net

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *