Juliol: impost de societats, deposit de conters i segon trimestre de l’any.

Una vegada presentada la renta, encara ens falten uns tràmits davant d’hisenda abans de poder anar-se’n de vacances. Durant aquest mes de juliol es presenta l’Impost de Societats i el Depòsit de Conters de 2017 i el segon trimestre de l’any 2018

FINS AL 25 DE JULIOL: PRESENTACIÓ DE L’IMPOST DE SOCIETATS 2017.

Per tots aquells empresaris que tingueu una Societat Limitada o Anònima i que tanqueu l’exercici fiscal a 31 de desembre, recordeu que abans del 25 de juliol heu de presentar el Model 200 de declaració de l’Impost de Societats de l’any 2017.

Segons si el model 200 ix a pagar o a tornar (positiu o negatiu) heu de tindre en compte que als mesos de octubre, desembre i abril heu de fer pagaments a conter de l’impost de beneficis de l’any 2018. Ara el que toca es no oblidar posar eixos pagaments a conter ja fets durant l’any passat.

Com tots els impostos, si voleu domiciliar el pagament heu de presentar el model 5 dies abans, és a dir el 20 de juliol.

FINS AL 30 DE JULIOL: DEPOSIT DE CONTERS.

Una altra obligació de les societats mercantils (SL, SA, etc) és depositar els conters en el Registre Mercantil. Per això teniu, com a màxim fins al proper dia 30 de juliol per a fer-ho.

Els conters presentats han d’estar prèviament aprovats per la junta d’accionistes de la societat que s’hauria de fer abans del 30 de juny.

El depòsit de conters s’ha d’acompanyar de la legalització prèvia dels llibres comptables també al Registre Mercantil.

Tota esta informació que enviem al Registre Mercantil és totalment pública per qualsevol persona o empresa que vullga consultar els nostres conters. Així com nosaltres també podem consultar els conters de qualsevol societat.

FINS AL 20 DE JULIOL: PRESENTACIÓ DEL SEGON TRIMESTRE FISCAL DE 2018.

Al mes de juliol has de presentar les liquidacions i declaracions de l’IVA i l’IRPF corresponents al segon trimestre de 2018 (abril, maig i juny).

 

LIQUIDACIONS I DECLARACIONS INFORMATIVES D’IVA

  • Model 303: Autoliquidació trimestral de l’IVA. Si la teua activitat està subjecta a l’impost tindràs que presentar aquesta declaració.
  • Model 349: Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries. No oblides que també tens l’obligació de detallar les teues operacions davant l’Administració si eres operador intracomunitari.
  • Model 309: Liquidació no periòdica de l’IVA. Es tracta d’un model poc habitual que aquells autònoms subjectes a règims especials com el de recàrrec d’equivalència o els de pesca, ganaderia i agricultura estan obligats a presentar.

 

LIQUIDACIONS I DECLARACIONS INFORMATIVES D’IRPF.

  • Model 130: Autoliquidació del pagament fraccionat de l’IRPF. Tots aquells autònoms que realitzen activitat econòmica registrada en el cens d’empresaris (IAE) tenen l’obligació de fer front a aquest model 130, amb l’exempció dels qui hagen facturat amb retencions més del 70% de la seua facturació a empreses, autònoms i entitats jurídiques amb seu a Espanya.
  • Model 131: Autoliquidació del pagament fraccionat de l’IRPF. Empresaris i Professionals en Estimació Objectiva. En cas de ser treballador per compte propi i tributar per mòduls, presentaràs el model 131 en lloc del model 130.
  • Model 111: Retencions i ingressos a compte de l’IRPF. Si eres treballador per compte propi i apliques descomptes en l’import de les rendes per rendiments de treballadors, empresaris o professionals forçosament declararàs aquestes retencions davant Hisenda.
  • Model 115: Retencions i ingressos a compte. Rendes o rendiments procedents de l’arrendament o subarrendament d’immobles urbans. Si eres autònom i desenvolupes la teua activitat en un local llogat sobre el qual practiques retencions estàs obligat a liquidar l’impost en Hisenda.

Com tots els impostos, si voleu domiciliar el pagament heu de presentar el model 5 dies abans, és a dir el 15 de juliol.

 

Acabem este post desitjant-vos bona primavera i com sempre, si teniu dubtes o necessiteu qualsevol tipus d’ajuda ens podeu trobar al 865676436 o a info@mcarbonell.net

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *