Publicades ajudes de la Conselleria de Cultura per a remodelació de locals de societats musicals

Estimats amics i amigues,

El passat 21 de març de 2017 s’ha publicat al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana una subvenció que vos pot ser d’interès per a la vostra associació o per a alguna coneguda. Vos faig un resum:

Subvenció de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport a la remodelació i construcció de locals socials de les societats musicals.

· Període de les activitats: L’obra ha d’estar finalitzada en 2017.

· Destinataris principals: Tot tipus de societats musicals.

· Activitats subvencionables: Remodelació i construcció, en determinats casos, de locals socials de societats musicals.

· Import de la subvenció: Fins al 80% del pressupost amb un màxim de 64.000€

· Últim dia de termini de presentació: 11 d’abril de 2017.

No cal dir que totes les subvencions són difícils de demanar i cal aportar alguns documents d’altres administracions (certificats d’hisenda, seguretat social, ajuntament, etc) per això, s’haurien de preparar abans del 4 d’abril de 2017.

Si voleu més informació o que vos preparem tota la documentació necessària per a la tramitació, podeu localitzar-nos en el 630349192 o en info@mcarbonell.net

Subvenció de la Diputació d’Alacant per a la realització d’activitats de caràcter formatiu, terapèutic i/o rehabilitado

Estimats amics i amigues,

S’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província d’Alacant una subvenció que vos pot ser d’interès per a la vostra associació o per a alguna coneguda. Vos faig un resum:

Subvenció.- De la Diputació d’Alacant per a la realització d’activitats de caràcter formatiu, terapèutic i/o rehabilitador.

• Període de les activitats: Del 15 d’octubre de 2016 fins al 14 d’octubre de 2017.
• Destinataris principals: Associacions sense ànim de lucre en matèria sociosanitària, discapacitat i S.Socials
• Activitats subvencionables: Projectes dirigits a persones associades i/o afectades y als seus familiars

o Cursets i tallers de caràcter terapèutic o rehabilitador.
o Reinserció social.
o Cursets i tallers de formació.
o Activitats de sensibilització
• Import de la subvenció: Fins a 100% del pressupost amb un màxim de tres projectes de 3.000€ cadascun.
• Últim dia de termini de presentació: 27 de març de 2017

No cal dir que totes les subvencions són difícils de demanar i cal aportar alguns documents d’altres administracions (certificats d’hisenda, seguretat social, ajuntament, etc) per això, s’haurien de preparar abans del 20 de març de 2017.
Si voleu més informació o que vos preparem tota la documentació necessària per a la tramitació, podeu localitzar-nos en el 630349192 o en info@mcarbonell.net

Anunciada subvenció de la Diputació d’Alacant per a la compra de béns inventariables en matèria de Benestar Social

Estimats amics i amigues,

S’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província d’Alacant una subvenció que pot ser d’interès per a la vostra associació o per a alguna coneguda. Vos faig un resum:

Subvenció.- De la Diputació d’Alacant per a la compra de Bens Inventariables en materia de Benestar Social.

• Període de les activitats: Del 15 d’octubre de 2016 fins al 13 d’octubre de 2017.
• Destinataris principals: Associacions sense ànim de lucre en matèria de Benestar Social.
• Activitats subvencionables: Compra de bens inventariables de caràcter tècnic, rehabilitador y medico-assistencial.
• Import de la subvenció: Fins al 100% del pressupost amb un màxim de 6.000€
• Últim dia de termini de presentació: 22 de març de 2017

No cal dir que totes les subvencions són difícils de demanar i cal aportar alguns documents d’altres administracions (certificats d’hisenda, seguretat social, ajuntament, etc) per això, s’haurien de preparar abans del 15 de març de 2017.
Si voleu més informació o que vos preparem tota la documentació necessària per a la tramitació, podeu localitzar-nos en el 630349192 o en info@mcarbonell.net

Anunciada subvenció de Turisme Costa Blanca per a la promoció de festes locals

Estimats amics i amigues,

El passat 24 de febrer de 2017 s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província d’Alacant una subvenció que vos pot ser d’interès per a la vostra associació o per a alguna coneguda. Vos faig un resum:

Subvenció del Patronat de Turisme de Costa Blanca a la promoció de Festes Locals.

· Període de les activitats: De l’1 de novembre de 2016 fins al 31 d’octubre de 2017.

· Destinataris principals: Associacions organitzadores de festes.

· Activitats subvencionables: Organització i difusió de les festes locals.

· Import de la subvenció: Fins al 80% del pressupost amb un màxim de 6.000€

· Últim dia de termini de presentació: 27 de març de 2017.

Com totes les subvencions requereixen de preparació prèvia i de l’aportació de documents d’altres administracions (certificats d’hisenda, seguretat social, ajuntament, etc) per això, us recomanem tenir tot a punt abans del 15 de març de 2017.

Si voleu més informació o que vos preparem tota la documentació necessària per a la tramitació, podeu localitzar-nos en el 630349192 o en info@mcarbonell.net

Comencem 2017

Comencem 2017

Primer de tot, desitjar-vos bon 2017 a tots i totes. Nosaltres aprofitem el nou any per reactivar aquest blog i oferir-vos informació i consells per a la gestió de les vostres entitats i empreses.

Aprofitem per a recordar-vos quines són les nostres àrees de treball, des d’on crearem solucions adaptades a les vostres necessitats.

– Gestió de Dret Associatiu: us ajudem en la constitució de la vostra associació, fundació o empresa, a més d’ajudar-vos en la inscripció al registre, la redacció i validació d’estatuts, processos electorals o realització de convenis.

– Gestió d’organització: suport al dia a dia de la vostra entitat amb l’elaboració dels models de documents que necessiteu, a més de la gestió de la base de dades d’associats o la redacció d’actes, instàncies, etc.

– Gestió Comptable: cada vegada més, la gestió comptable ha de ser més transparent, també en l’àmbit associatiu. Us ajudem en el dia a dia de la vostra comptabilitat així com a tenir-vos al dia de les vostres obligacions comptables i fiscals i de les subvencions que us puguen interessar.

– Gestió fiscal: et mantenim al cas de totes les novetats fiscals que et poden interessar. A més tramitem els impostos obligatoris, així com les declaracions informatives. També elaborem certificats per a donacions o les exempcions a l’IVA. Estudiem el teu cas individualitzadament per a adaptar-nos a les teues necessitats i resoldre tots els teus dubtes.

– Gestió de Persones: ens encarreguem de la gestió dels vostres equips humans amb la tramitació d’altes i baixes, nòmines, retencions, contractes, assegurances etc, perquè us dediqueu plenament als vostres objectius.

– Gestió de suport: són moltes les àrees a tenir en compte a la vostra entitat. Per això també ens encarreguem de les assegurances pertinents, de les vostres instal·lacions (neteja, manteniment), de l’arxiu documental de la vostra entitat, d’establir un horari d’atenció al públic o de la vostra comunicació interna i externa a les xarxes socials.

– Protecció de dades: adaptem la vostra entitat o empresa i el vostre web o blog a la llei de protecció de dades, d’una manera ràpida i còmoda realitzant tots els tràmits pertinents.

Com veus, tenim totes les solucions per a la teua entitat o empresa. En aquest blog anirem publicant informació del teu interés. A més, sempre pots contactar amb nosaltres a info@mcarbonell.net o el 630349192 a més de fer-ho a través del formulari en aquest web.

AJUDES CULTURALS DE DIPUTACIÓ I COSTA BLANCA 2016

Estimats amics,
El passats dies s’han publicat al Butlletí Oficial de la Província d’Alacant tres subvencions que vos poden ser d’interès per a la vostra associació o per a alguna coneguda.
Les tres subvencions van dirigides a associacions culturals de la província d’Alacant i tenen com a últim dia per a demanar-les el 30 de maig de 2016.
Degut a la seua complexitat vos pase a fer un resum de cadascuna d’elles.
Subvenció 1.- Del Patronat de Turisme de Costa Blanca a la realització d’activitats per a la promoció turística.
• Període de les activitats: De l’1 de novembre de 2015 fins al 30 de setembre de 2016.
• Destinataris principals: Associacions culturals, empresarials, etc (no festives)
• Activitats subvencionables:
o Planificació i execució d’accions turístiques.
o Organització i difusió d’activitat específiques: gastronomia, turisme cultural, turisme industrial, esportiu, etc.
o Campanyes turístiques específiques d’algun sector turístic.
o Desenvolupament de material promocional turístic.
o Realització de campanyes turístiques en xarxes socials.
• Import de la subvenció: Fins al 80% del pressupost amb un màxim de 12.000€

Subvenció 2.- Del Patronat de Turisme de Costa Blanca a la promoció de Festes Locals.
• Període de les activitats: De l’1 de novembre de 2015 fins al 30 de setembre de 2016.
• Destinataris principals: Associacions festives
• Activitats subvencionables: Organització i difusió de les festes locals.
• Import de la subvenció: Fins al 80% del pressupost amb un màxim de 6.000€

Subvenció 3.- De la Diputació d’Alacant a la realització d’Activitats Culturals.
• Període de les activitats: De l’1 de novembre de 2015 fins al 30 de setembre de 2016.
• CATEGORIA A) PER ACTIVITATS CULTURALS PEL FI
o Destinataris principals: Associacions culturals, empresarials, etc (no festives)
o Activitats subvencionables:
 Exposicions.
 Representacions teatrals
 Certàmens literaris locals.
 Actuacions musicals commemoratives.
• CATEGORIA B) PER ACTIVITATS CULTURALS PER LA CUANTIA
o Destinataris principals: Associacions culturals, empresarials, etc (no festives)
o Activitats subvencionables: Activitats que suposen un alt cost per a la entitat, amb un mínim de 10.000€
• CATEGORIA C) PER ACTIVITATS CULTURALS D’ENTITATS ASOCIATIVES FESTIVES
o Destinataris principals: Associacions festives (Quan la festa s’aglutine en diferents grups la Federació o Agrupació)
o Activitats subvencionables:
 Publicació en llibres, revistes de recopilació i/o investigació de la història de les festes. OJO: No es poden subvencionar les revistes anuals de festes!
 Concursos d’himnes i marxes per ala composició d’obres noves.
 Activitats festives o lúdiques exclusives d’un municipi per les seues arrels històriques antigues.
• CATEGORIA D) NO ESPECÍFICAS DE MENOR CUANTÍA
o Destinataris principals: Associacions festives (sols podran sol·licitar les comparses, barraques i associacions festives, no les Federacions o Agrupacions)
o Activitats subvencionables: Activitats culturals relacionades directament amb la cultura en general que no tinguen cabuda en les categories A i B.

No cal dir que totes les subvencions són difícils de demanar i cal aportar alguns documents d’altres administracions (certificats d’hisenda, seguretat social, ajuntament, etc) per això, s’haurien de preparar abans del 20 de maig de 2016.

Línies de Prèstec ICO 2016

LÍNIES DE PRÉSTECS ICO 2016

Coneix el tipus de préstecs per autònoms i pymes, i crèdits als que pots accedir amb el finançament 2016 de l’ICO (Institut de Crèdit Oficial). Una bona opció per aconseguir finançament en la situació de dificultat d’accés per part d’alguns autònoms y pymes al crèdit bancari.

Les línies ICO 2016 es poden tramitar en la majoria de entitats financeres. En 2016 es mantenen igual que en 2015 sent les mes rellevants per pymes i autònoms les següents:

ICO Empreses y Emprenedors 2016
ICO Garanties SGR SAECA 2016
ICO Internacional 2016
ICO Exportadors 2016

ON SOLICITAR LES LINIES ICO

Si estàs interessat pots dirigir-te a una sucursal bancària de les entitats relacionades més avall y pregunta per elles. Es en les mateixes oficines on pots tramitar la teva sol·licitació, a excepció entre d’altres com La Caixa o BBK.

• BANCA PUEYO
• BANCO CAIXA GERAL
• BANCO COOPERATIVO
• BANCO POPULAR
• BANKIA
• BANKINTER
• BANTIERRA NUEVA CAJA RURAL ARAGON
• BBVA
• C. R. CENTRAL
• CAJAS RURALES DE SORIA, EXTREMADURA, JAEN, NAVARRA, DEL SUR, TERUEL Y ZAMORA
• CAJAMAR CAJA RURAL
• IBERCAJA
• SANTANDER
• SABADELL
• TARGOBANK

Es en la sucursal bancaria on, com en qualsevol altra sol·licitació de préstec, analitzaran l’operació, et requeriran la documentació necessària i valoraran els avals i garanties a presentar. El suport d’un consultor financer pot ser de gran ajuda per a saber com preparar tota la documentació necessària.
Estaran vigents fins el 10 de desembre de 2016, o abans, si es produeix l’esgotament dels fondos.

Curs de Xarxes Socials a Xixona

Per poder millorar les nostres aptituts i serveis l’últim mes hem realitzat un curs de xarxes socials avançat.

Com val més una imatge que mil paraules…

La pizarra

 

 

No obstant això, faig un resum de les ferramentes utilitzades:

A més, els nostres companys han  creat els següents blocs:

 

I per últim, ací vos deixem arxius multimedia.

El primer video és d’una companya donant la seua opinió del curs. Punjeu ací.

El segón video és una presentació de la nostra empresa. Punjeu ací


 

I no podiem acabar sense unes fotos:

Victor

Victor

La clase

La clase

el profe

el profe

el profe en blanc i negre

el profe en blanc i negre

 

Benvinguts al nostre blog!

Estimats amics i amigues,

en este post vos vullc donar la benvinguda al nostre blog!

 

Intentarem penjar informació de l’interès per a les Entitats Sense Ànim de Lucre tal com subvencions, procediments, manuals, etc.